top of page

Privacy & Cookies

Privātuma aizsardzība

Laipni lūdzam H2YO privātuma politikā! Mēs, H2YO Inc. un H2YO Europe SIA, esam pilnībā apņēmušies aizsargāt jūsu privātumu un ievērot visu mūsu vietnes apmeklētāju un lietotāju tiesības, īpaši attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi.

Mēs esam izstrādājuši un ieviesuši politiku, kas nodrošina pilnīgu pārredzamību par personas datu apstrādes mērķiem, metodēm un jūsu iespējām efektīvi īstenot savas likumīgās tiesības. Mēs vēlamies, lai jūs pilnībā uzticētos mūsu rūpēm par jūsu datiem.

H2YO rūpīgi un konfidenciāli uzglabās visus datus un informāciju, ko jūs sniedzat. Darot to, mēs ievērojam Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR/AVG) un citu attiecīgo likumdošanu standartus, nodrošinot, ka jūsu privātums tiek ne tikai ievērots, bet arī aizsargāts.

Šī politika apraksta informācijas veidu, ko mēs vācam, kā mēs to izmantojam un apstākļus, kādos mēs to varam dalīties ar citām pusēm, ja vispār. Mēs aicinām jūs to rūpīgi izlasīt, lai saprastu mūsu praksi un jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personīgajiem datiem. Pateicamies, ka uzticaties H2YO un veltāt laiku, lai izprastu mūsu apņemšanos aizsargāt jūsu privātumu.

Privacy Policy

Lai iegūtu papildu informāciju par personas datu aizsardzību, mēs iesakām apmeklēt Informācijas komisāra biroja (ICO) tīmekļa vietni: https://ico.org.uk/.

Mēs neinstalēsim jūsu datorā, mobilajā tālrunī vai planšetdatorā neanonimizētus analītiskos sīkfailus vai izsekošanas ierīces, kamēr jūs tos izteikti neesat pieņēmis. Turpinot apmeklēt mūsu tīmekļa vietni www.h2yo.co, jūs piekrītat lietošanas noteikumiem, ieskaitot sīkfailu un citu izsekošanas sistēmu pieņemšanu, ja vien mēs neesam nodrošinājuši alternatīvu metodi sīkfailu pieņemšanai mūsu vietnē. Ja vēlaties noraidīt šo sīkfailu lietošanu, lūdzu, sekojiet šai saitei: www.h2yo.co.

1. pants - Terminoloģija

1. Tīmekļa vietne: Šīs politikas nolūkā "tīmekļa vietne" attiecas uz www.h2yo.co.
2. Datu pārzinis: Puse, kas atbild par personas datu apstrādi, šeit tiek dēvēta par "pārzini", ir H2YO Europe SIA, reģistrēta Purva ielā 12A, Valmierā, Latvijā ar uzņēmuma reģistrācijas numuru 44103143471.
3. Datu subjekts: dabiska persona, kuru var identificēt, pamatojoties uz sniegtajiem Personas datiem. Šajā privātuma politikā šo personu arī dēvē par Klientu.
4. Personas dati: Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR) uzskata "personas datus" par jebkuru informāciju, kas attiecas uz identificējamu personu, kuru var tieši vai netieši identificēt, atsaucoties uz identifikatoru. Šī plašā definīcija aptver dažādus personīgos identifikatorus, ieskaitot, bet ne tikai vārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datus vai tiešsaistes identifikatoru, atspoguļojot tehnoloģiju un organizāciju veidus, kā organizācijas iegūst informāciju par indivīdiem.
5. Datu apstrāde: Šis termins attiecas uz jebkuru darbību vai darbību virkni, kas tiek veikta ar personas datiem vai datu kopām, neatkarīgi no tā, vai tas tiek veikts automātiski.

2. pants - Tīmekļa vietnes piekļuve

Piekļuve un lietošana tīmekļa vietnē ir paredzēta stingri personiskai lietošanai. Mēs lūdzam jūs atturēties no datu un informācijas izmantošanas no šīs tīmekļa vietnes jūsu komerciālajiem, politiskajiem vai reklāmas mērķiem, ieskaitot jebkādus nevēlamus elektroniskos piedāvājumus.

3. pants - Tīmekļa vietnes saturs

Visas preču zīmes, attēli, teksti, komentāri, ilustrācijas, (animētie) attēli, video secības, skaņas un visas tehniskās lietojumprogrammas, kas nodrošina šīs tīmekļa viet

nes darbību, kopā ar visām vietnē izmantotajām sastāvdaļām, ir aizsargātas ar intelektuālā īpašuma likumiem. Jebkāda reprodukcija, atkārtošana, lietošana vai modificēšana jebkuras daļas, ieskaitot tehniskās lietojumprogrammas, bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no pārzinītāja, ir stingri aizliegta. Tūlītēja pārzinītāja neveikšana pret jebkuru pārkāpumu nevar tikt interpretēta kā klusējoša piekrišana vai atteikšanās no tiesībām vajāt pārkāpēju.

4. pants - Tīmekļa vietnes pārvaldība

Lai nodrošinātu pienācīgu vietnes pārvaldību, pārzinis jebkurā laikā patur tiesības:

1. Apturēt, pārtraukt, samazināt vai liegt piekļuvi tīmekļa vietnei konkrētai apmeklētāju kategorijai;
2. Izņemt jebkuru informāciju, kas varētu traucēt tīmekļa vietnes darbību, pārkāpt valsts vai starptautiskos likumus vai pretrunāt interneta etiķetei;
3. Pagaidu izslēgt tīmekļa vietni, lai veiktu atjauninājumus.

5. pants - Atbildība

Pārzinis nevar tikt turēts atbildīgs par jebkādām darbības traucējumiem, pārtraukumiem, grūtībām vai pārtraukumiem tīmekļa vietnes darbībā, kas izraisa tīmekļa vietnes vai tās funkciju īslaicīgu nepieejamību. Jūs esat atbildīgs par metodēm, ko izmantojat, lai pieslēgtos mūsu tīmekļa vietnei, un par nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem, lai aizsargātu jūsu ierīces un datus no iespējamām briesmām, piemēram, tiešsaistes vīrusiem. Turklāt jūs uzņematies atbildību par tīmekļa vietnēm, kuras apmeklējat, un informāciju, ko meklējat.

Pārzinis netiks turēts atbildīgs par jebkādām tiesiskām darbībām, kas uzsāktas pret jums:
Rezultātā jūsu lietošanas tīmekļa vietne vai pakalpojumi, kas pieejami, izmantojot internetu;
Pārkāpumiem šajā privātuma politikā.

Pārzinis nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas jums, trešajām personām vai jūsu aprīkojumam rodas jūsu tīmekļa vietnes izmantošanas rezultātā, un jūs piekrītat neveikt turpmākus tiesiskos pasākumus pret pārzini. Ja jūsu lietošana (vai nepareiza izmantošana) šīs tīmekļa vietnes izraisa strīdu, iesaistot pārzini, pārzinis patur tiesības atgūt jebkādus rezultējošos zaudējumus no jums.

6. pants - Datu vākšana

Jūsu personas dati tiks vākti ar H2YO Europe SIA un (viena vai vairāku) ārējo

 apstrādātāju (-iem).
Personas dati attiecas uz jebkuru informāciju, kas saistīta ar identificētu vai identificējamu dabisku personu, kas pazīstama arī kā "datu subjekts".

Identificējama dabiska persona var tikt atpazīta tieši vai netieši, izmantojot identifikatorus, piemēram, vārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datus, tiešsaistes identifikatorus vai faktorus, kas raksturīgi fiziskajai, fizioloģiskajai, ģenētiskajai, mentālajai, ekonomiskajai, kultūras vai sociālajai identitātei šīs personas.

Personas dati, kas vākti tīmekļa vietnē, galvenokārt tiek izmantoti, lai uzturētu (komerciālo) attiecību ar jums un, ja tas ir piemērojams, lai apstrādātu jūsu pasūtījumus. Šī informācija tiek ierakstīta (elektroniskā) reģistrā.

H2YO apstrādā Personas Datus, izpildot klientu pirkumus. Šie Personas Dati ietver vārda un adreses datus, kontaktinformāciju un identifikatorus, piemēram, sīkfailus vai IP adreses.

Kad Klients brīvprātīgi sniedz savus datus personīgi vai caur tīmekļa vietni, viņš tādējādi pilnvaro savu Personas Datu apstrādi, īstenojot vienošanos.

H2YO vāc Personas Datus šādos veidos:

Tiešsaistes datu vākšana, piemēram, pasūtījuma veikšana, aptauju aizpildīšana, sīkfaili, abonēšana uz biļetenu vai bukletu, kontakta formas aizpildīšana, atsauksmju iesniegšana vai sociālo mediju izmantošana;
Rakstiski dati, kas saņemti pa pastu vai aizpildīti aptaujas veidlapās;
Personīgās intervijas, kurās informācija tiek ierakstīta vai ievadīta;
Telefonintervijas ar datu ierakstīšanu vai ievadīšanu.

7. pants - Jūsu informācijas tiesības

Jūs, kā datu subjekts, jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu Personas Datu apstrādei, nepiedāvājot iemeslu, izņemot gadījumus, kad tas padara vienošanās īstenošanu neiespējamu, kavē sabiedrības uzdevuma veikšanu, ir medicīniski nepieciešams vai ir pakļauts likuma pienākumiem. Turklāt var būt citas situācijas, kad no H2YO nevar saprātīgi sagaidīt personisko datu noņemšanu.

Lai īstenotu šīs tiesības, jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu info@h2yo.co. Katram pieprasījumam jābūt pievienotai derīgas identifikācijas kartes kopijai, uz kuras ir jūsu paraksts un adrese, kur mēs varam sasniegt jūs. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu vienas mēneša laikā. Atkarībā no pieprasījumu sarežģītības un skaita šis periods var tikt pagarināts līdz diviem mēnešiem.

8. pants -

 Likumiskās saistības

Ja rodas jebkāds likuma vai noteikumu pārkāpums, kādā apmeklētājs tiek turēts aizdomās un par kuru iestādes pieprasa tīmekļa vietnē savāktos personas datus, tie tiks nodrošināti pēc izteiktas un pamatotas iestāžu pieprasījuma. Pēc tam šie personas dati vairs neietilpst šīs Privātuma politikas aizsardzībā. Ja konkrēta informācija ir nepieciešama, lai piekļūtu konkrētām tīmekļa vietnes funkcijām, pārzinis norādīs šīs informācijas obligāto raksturu brīdī, kad tiek pieprasīti dati.

9. pants - Datu vākšana un komerciālie piedāvājumi

Jums var tikt piedāvāti komerciālie piedāvājumi no vācēja. Ja nevēlaties saņemt tos, lūdzu, nosūtiet mums e-pastu uz info@h2yo.co. Jūsu personiskie dati netiks izmantoti mūsu partneru komerciālajiem mērķiem.

Ja, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, jūs sastopat citu datu subjektu personas datus, jums jāatturas no datu vākšanas, neautorizētas izmantošanas vai jebkuras citas darbības, kas pārkāpj attiecīgo datu subjektu privātumu. Šajās situācijās vācējs nav atbildīgs.

10. pants - Datu glabāšana un drošība

Personas datu glabāšanas periods ir tikai tik ilgs, cik nepieciešams, lai īstenotu mērķus, izņemot gadījumus, kad tiesiskais pamats nosaka citu termiņu, kas liek H2YO glabāt Personas Datus ilgāk.

H2YO veic pasākumus, lai aizsargātu Personas Datus, un piemēro atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu, ka pēc noklusējuma tiek apstrādāti tikai tie personiskie dati, kas ir nepieciešami katram konkrētajam apstrādes mērķim. Šie pasākumi nodrošina arī atbilstošu drošības līmeni, lai aizsargātu Personas Datus.

H2YO visos apstākļos veiks atbilstošus pasākumus, lai novērstu iznīcināšanu, jebkādu nelikumīgu apstrādi, neautorizētu izplatīšanu vai piekļuvi Personas Datiem.

11. pants - Trešo pušu nodošana

H2YO nedalīsies ar Datu subjektu Personas Datiem ar trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams, lai izpildītu vienošanos, piegādātu preces un/vai pakalpojumus vai lai ievērotu likumisko pienākumu. Ja dati tiek nodoti trešajām pusēm, H2YO un šīs trešās puses ir saistītas ar datu apstrādes līgumu.

12. pants - Sīkfaili

Sīkfails ir neliels teksta fails, kas tiek ievietots jūsu elektroniskās ierīces cietajā diskā, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. Sīkfaili ļauj mums

 identificēt jūs kā apmeklētāju, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, uzlabot jūsu lietotāja pieredzi un atvieglot jūsu pieteikšanās procesu. Mēs informējam jūs par sīkfailu lietošanu, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. Turpinot izmantot mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat to lietošanai, ja vien mēs neprasām atļauju citā veidā. Jūsu piekrišana ir spēkā trīspadsmit mēnešus.

Mēs izmantojam šādus sīkfailu veidus mūsu tīmekļa vietnē:

- Funkcionālie sīkfaili: Tie ietver sesijas un pieteikšanās sīkfailus, lai savāktu sesijas un pieteikšanās informāciju.

- Anonimizēti analītiskie sīkfaili: Tie nodrošina informāciju par tīmekļa vietnes apmeklējumiem, piemēram, apmeklētāju skaitu, populārām lapām un tēmām, palīdzot mums pielāgot mūsu komunikāciju un informāciju apmeklētāju vajadzībām. Mēs nevaram redzēt, kas apmeklē mūsu vietnes vai no kuras personiskās ierīces notiek apmeklējums.

- Izsekošanas sīkfaili: Tie ir reklāmas sīkfaili, kas paredzēti, lai parādītu atbilstošas reklāmas. Tie ļauj mums saprast jūsu personiskās intereses un ļauj citām organizācijām rādīt jums mērķētas reklāmas, kad apmeklējat viņu tīmekļa vietni.

Izsekošanas sīkfaili ļauj veikt profilēšanu un atšķirt cilvēku kategorijas, mērķējot reklāmas. Parasti izsekošanas sīkfaili apstrādā personas datus.

Īpaši mēs izmantojam šādus sīkfailus mūsu tīmekļa vietnē: Google Adwords (izsekošanas sīkfails).

Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, sīkfaili no pārzinītāja un/vai trešajām pusēm var tikt uzstādīti jūsu ierīcē. Lai iegūtu papildu informāciju par sīkfailu pārvaldību un dzēšanu katrā elektroniskā ierīcē, lūdzu, apskatiet šo saiti: https://ico.org.uk/your-data-matters/online/cookies/

13. pants - Attēli un Produktu piedāvājumi

No tīmekļa vietnē piedāvātajiem produktiem pievienotajiem attēliem nevar izvest tiesības.

14. pants - Interpretācija, Tulkošana

Šī Privātuma politika sākotnēji ir angļu valodā un ir tulkota latviešu un citās valodās. Par autentisko versiju tiek uzskatīta H2YO Privātuma politikas angļu valodas versija. Gadījumā, ja starp dažādām versijām rodas pretrunas vai interpretācijas jautājumi, priekšroku dod angļu valodas versija.

15. pants - Spēkā esošie Likumi

Šos nosacījumus regulē Latvijas likumi

. Strīdu gadījumā par šiem nosacījumiem ekskluzīvu jurisdikciju ir tiesai rajonā, kurā vācējam ir savas darbības vieta, izņemot gadījumus, kad piemērojama likumiskā izņēmuma.

16. pants - Kontakts

Jautājumu, produktu informācijas vai informācijas par pašu tīmekļa vietni gadījumā, lūdzu, sazinieties ar atbalstu pa e-pastu info@h2yo.co.

bottom of page